Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam

Thứ Năm, Tháng Tư 6, 2023
Viettel7:15 ChiềuHoang Anh Gia Lai
Thứ Sáu, Tháng Tư 7, 2023
Nam Dinh6:00 ChiềuSanna Khanh Hoa
Song Lam Nghe An6:00 ChiềuBinh Duong
Thứ Bảy, Tháng Tư 8, 2023
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh6:00 ChiềuDa Nang
Binh Dinh6:00 ChiềuThanh Hóa
Công An Hà Nội7:15 ChiềuHai Phong
Chủ Nhật, Tháng Tư 9, 2023
Ho Chi Minh City7:15 ChiềuHa Noi
Thứ Ba, Tháng Tư 11, 2023
Hoang Anh Gia Lai5:00 ChiềuSanna Khanh Hoa
Nam Dinh6:00 ChiềuSong Lam Nghe An
Thứ Tư, Tháng Tư 12, 2023
Binh Duong5:00 ChiềuCông An Hà Nội
Da Nang5:00 ChiềuViettel
Thanh Hóa6:00 ChiềuHồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thứ Năm, Tháng Tư 13, 2023
Ha Noi7:15 ChiềuHai Phong
Ho Chi Minh City7:15 ChiềuBinh Dinh
Thứ Bảy, Tháng Tư 15, 2023
Song Lam Nghe An6:00 ChiềuHoang Anh Gia Lai
Chủ Nhật, Tháng Tư 16, 2023
Sanna Khanh Hoa5:00 ChiềuDa Nang
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh6:00 ChiềuBinh Duong
Công An Hà Nội7:15 ChiềuNam Dinh